ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • ออมดีมีสุข
 • 1
 • ยินดีต้อนรับ
 • องค์กรส่งเสริมคุณธรรม
 • ผลงานโดดเด่น
 • 8
 • ข้าราชการดีเด่น
 • 132 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • No Gift Policy
 • แผนพัฒนาสหกรณ์ฉบับที่5
 • Banner App Moac

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  Layer 1
  Layer 2
  Layer 3

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • โครงการแปลงใหญ่
  • โครงการแปรรูปสินค้าเกษตร
  • โครงการอัตลักษณ์พื้นถิ่น
  • โครงการสร้างระบบน้ำในไร่นา
  • โครงการรวบรวมยางพาราก้อนถ้วย
  • โครงการส่งเสริมฟื้นฟูอาชีพ

   เมนูอื่นๆ

   Action Plan 2567
   Action Plan 2566
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการแนะนำส่งเสริม และกำกับดูแลสหกรณ์
   รายงานการประชุม
   งลทดลองรายเดือน
   รายละเอียดประกอบที่สำคัญของงบทดลอง
   แผนส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2565
   คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
   แบบฟอร์มดาวน์โหลด
   เอกสารดาวน์โหลด
   การจัดการองค์ความรู้ KM
   คู่มือประชาชน
   ระบบงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
   โปรไฟล์สหกรณ์
   โปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร
   โปรไฟล์กลุ่มอาชีพ
   e-mail กรมส่งเสริมสหกรณ์
   สารบรรณกรมส่งเสริมสหกรณ์
   สารบรรณกระทรวงมหาดไทย

   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   กรมส่งเสริมสหกรณ์
   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   จังหวัดอำนาเจจริญ

   เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

   Layer 1
   Youtube
   entrythailand

   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

   Copy right All reserve 2023

   รูปภาพ จากเว็บไซต์ freepik.com , flaticon.com

   BACK TO TOP